Krisecenter Logo

Velkommen til Holbæk Krisecenter Medusa

Krisecenteret er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold, eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Optagelse i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Du kan kontakte Holbæk Krisecenter Medusa på telefon 28768776, eller du kan henvende dig personligt på krisecenteret. Krisecenterets adresse er Sofievej 4, 4300 Holbæk

På de følgende sider kan du læse om, hvad vi kan gøre for dig. Du kan også læse om, hvad du kan gøre, inden du kommer her, og hvad der sker, mens du er her.

Holbæk Krisecenter Medusa har et tæt samarbejde med Foreningen Medusa, som tilbyder gratis og anonym rådgivning for kvinder i Holbæk og Odsherred, som er eller har været udsat for partnervold. På Medusas hjemmeside kan du læse mere om hvordan, vi arbejder, om fælles arrangementer m.m. Se www.etlivudenvold.dk